Tyytyväisiä asiakkaita
Erinomainen
4.7 / 5.0
Kaikki arvostelut
Yleiset ehdot

Alle 18-vuotiailla täytyy olla huoltajan kirjallinen lupa tilaukseen. Me pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa sääntöjä ilman varoitusta. Lue lisää meidän yleiset ehdot tästä.

Tilaus

Kaikki tavalliset tilaukset tapahtuvat internetin kautta. Tilattaessa yritykseksi rekisteröidyllä tilillä on yritykseksi rekisteröity tili katsottava joka suhteessa sopimuksen sitomaksi juridiseksi osapuoleksi.

Hinta ja maksu

Kaikki hinnat web-paikallamme ovat päivän hintoja. Huomioi että hinnat voidaan näyttää ilman ALV:ia (24%) tai ALV:in kera (24%) riippuen siitä oletko valinnut asetuksen yritys vai yksityishenkilö. ALV ja mahdolliset kuljetuskustannukset näytetään laskun yhteenvedossa ennen kuin vahvistat ostoksesi. Jos ALV muuttuu pidätämme oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti. Hintamuutokset voivat tapahtua koska tahansa ilmoituksetta. PrintLit myy ainoastaan henkilöille ja yrityksille jotka voivat maksaa luottokortilla/maksukortilla tai tavallisella laskulla.

Myöhästyneet maksut

PrintLit:lla on 100% turvallista asioida. Meidän maksuratkaisumme hoitaa ja käsittelee (mukaanlukien korttitiedot) Dibs – Pohjolan johtava internetkaupan riippumaton maksuratkaisujen toimittaja. Dibs täyttää PCI-DSS vaatimukset.

Myöhästyneet maksut

Maksun myöhästyessä tavallisella laskulla maksettaessa pätevät ne ehdot jotka Klarna AB asettaa laskutuksen yhteydessä. Jos laskua ei makseta peritään lisäksi 50,00 kr maksumuistutuksena sekä 25.50 % viivästymiskorkoa Klarnan ehtojen mukaan. Laskun maksamisehdot voi lukea kokonaisuudessaan www.klarna.se -saitilta tai klikkaamalla linkkiä "Fakturavillkor" kohdassa 3 kassalla kauppasi yhteydessä.

Originaalitiedostot

Originaalitiedostot tulee toimittaa PrintLit:n ohjeiden mukaan. Jos annettuja ohjeita ei noudateta ei PrintLit:ta voida pitää vastuullisena tilatun tuotteen lopputuloksen suhteen. PrintLit pidättää itselleen oikeuden käyttää painettua aineistoa viitteenä ellei asiakas esitä muuta toivomusta.

Sallittu poikkeama

Tuotteen valmistuksessa voi tapahtua poikkeamia värin ja formaatin suhteen esimerkiksi näytön kalibroinnissa. Näissä tilanteissa ei voi soveltaa valitusoikeutta.

Toimitus ja rahti

Toimituspäivä on se päivä jolloin sinä asiakkaana saat itsellesi tilaamasi tavaran. Vastuu tuotteesta siirtyy asiakkaalle tuotetta vastaanotettaessa. Niissä tapauksissa joissa asiakas päättää olla lunastamatta tilattua lähetystä veloitetaan häneltä rahtia vastaava kustannus (edestakaisin), postiennakkomaksu sekä käsittelymaksu 199 kruunua. Jos tuote/ lähetys on vahingoittunut kuljetuksessa niin suosittelemme että ilmoitat vahingon pikimmin PrintLit:lle sähköpostitse.

Toimitusaika

Toimitusaika lasketaan siitä päivämäärästä johon tilaus sijoittuu. Toimitusaika on siis se aika joka on tilauksen ja sinun kuluttajana saamasi tuotteen vastaanoton välillä. Ota huomioon että niissä tapauksissa joissa sinun tilaamasi tavara painetaan omalla originaalilla vaaditaan että sinä asiakkaana jätät tilauksen yhteydessä täydellisen ja hyväksytyn originaalin. Muussa tapauksessa toimitusaika voidaan säätää niin että siihen lisätään sinulta asiakkaana saatu hyväksyntä painettavasta originaalista.

Toimituksen myöhästyminen

Asiakas voi kumota sopimuksen kirjallisesti PrintLit:lle (Printlit) veloituksetta jos luvattu toimitusaika ylittää luvatun maksimitoimitusajan jos toimituksen myöhästyminen johtuu PrintLit:sta tai jostain asiantilasta meidän puolellamme. PrintLit ottaa silloin hoitaakseen maksun palauttamisen 20 päivän kuluessa. Jos tapahtuu toimituksen myöhästyminen niin PrintLit ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen kun myöhästyminen on tullut tietoomme.

Maksun viivästyminen

Jos maksu asiakkaalta on myöhässä yli 30 päivää sen jälkeen kun PrintLit on kehoittanut häntä maksamaan erääntyneen summan saa PrintLit kumota sopimuksen kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella asiakkaalle.

Katumisoikeus

Koska tuotteemme painetaan kunkin asiakkaan toiveen mukaan ja ovat henkilökohtaisia niin emme tarjoa avointa kauppaa..

Kuvat ja väripaino

Asiakas on vastuussa niiden kuvien kuvaoikeuksista joita lähetetään. Me pidätämme itsellämme oikeuden kieltää kuvat jotka meidän mielestämme katsotaan epämoraalisiksi. Värit voivat poiketa eri näyttöjen ja painetun tuloksen välillä, sinun näyttösi kalibroinnista riippuen. PrintLit ei vastaa tuloksen vaihtelusta näytön ja todellisen painatuksen välillä.

Takuu & reklamaatio

Meidän tuotteemme toimitetaan niillä takuilla jotka valmistajat tai toimittajat tarjoavat meille. Asiakkaana sinä et voi vedota johonkin muuhun tuotetakuuseen PrintLit.:lta. Takuu on myös henkilökohtainen mikä merkitsee että sinä joka olet ostanut tuotteen käytettynä et voi korjauttaa tuotetta meillä.

Sinulla on aina oikeus purkaa tavarat ja tarkistaa niiden toiminta ja viimeistely.

Yksityishenkilöillä on kuluttajaostolain mukaan kolmen (3) vuoden valitusoikeus tavaran takuuajan pituudesta huolimatta. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Huomautettavan virheen on täytynyt tulla tuotteeseen ennen sen toimitusta tai toimitushetkellä. Toimituksen jälkeen tulleesta viasta ei PrintLit:ta voida syyttää jos vika syntyy asiakkaan huolimattomuuden tai varomattoman käsittelyn seurauksena joka ei ole sopusoinnussa tuotteen muotoilun tai aiotun käytön välillä. Reklamaatio on lähetettävä kirjallisesti PrintLit:lle sähköpostin välityksellä:

support@printlit.com

Kirjallisen reklamaation tulee sisältää asiakasnumero, tilausnumero sekä reklamaation syy, ja mikäli on havaittu tuotevaurioita, dokumentointi näistä vaurioista.

Hyväksytty reklamaatio korvaa asiakkaalle mahdolliset palautus- ja kuljetuskustannukset.

Palautuksia

Jos tavara vahingoittuu tai hukkaantuu kuljetettaessa PrintLit:lta matkalla asiakkaalle niin printlit.fi on katsottava vastuulliseksi. Jos tavara vahingoittuu tai hukkaantuu asiakkaan palauttaessa sen oma-aloitteisesti niin asiakkaan on lähettäjänä katsottava olevan vastuussa tavarasta. PrintLit suosittelee siksi että kaikki lähetykset pakataan huolellisesti alkuperäispakkaukseen tai vastaavaan pakkaukseen. Palautuslähetykset tulee lähettää jäljitettävänä lähetyksenä.

Jos sinä asiakkaana havaitset että lähetys on näkyvästi vahingoittunut kuljetuksessa pitää siitä ilmoittaa heti paketti asiamiehelle. Jos sinä pakettia avatessasi havaitset että sisältö on vahingoittunut, ilmoita siitä niin pian kuin mahdollista support@printlit.com:lle.

Kuluttajana/ostajana sinä maksat mahdolliset palautuskustannukset niissä tapauksissa joissa sinä kuluttajana käytät hyväksesi mahdollista katumisoikeutta.

PrintLit maksaa mahdolliset palautuskustannukset reklamoidusta tuotteesta.

Vastuu virheestä

PrintLit on velvollinen seuraavien ehtojen mukaan ja olosuhteiden vaatimalla kiireellä omalla kustannuksella korjaamaan tuotteen virheen joka johtuu siitä ettei tuote ole sovitun erittelyn mukainen eikä lain edellyttämä.

PrintLit:n vastuu ei kata vikoja jotka ovat merkityksettömiä tuotteen tarkoituksen suhteen eivätkä merkitse haittaa asiakkaalle.

PrintLit:n vastuulla eivät ole:

1. viat jotka aiheutuvat asiakkaan käyttämistä muista tuotteista tai varusteista tavalla joka vaikuttavat sen toimintaan;
2. viat jotka aiheutuvat asiakkaan yrittämistä muutoksista tai toimista tuotteissa jotka eivät tapahdu PrintLit:n ohjeiden mukaan;
3. viat jotka aiheutuvat asiakkaan käyttämistä tuotteista. Ne on tehty toisin kuin käyttäjäohjeistosta ilmenee tai asiakkaan, tämän henkilöstön tai kolmannen osapuolen laiminlyönnillä tai johtuen muista olosuhteista kuin PrintLit:n kontrollista;

Vastuurajoitus (koskee vain yrityksiä)

Mikäli vahingonkorvausvastuu tai korvausvelvollisuus olisi PrintLit:lla nykyisten yleisten ehtojen mukaan, ellei aikomusta tai törkeää piittaamattomuutta esiinny, niin vastuun tulee olla rajoitettu yhteenlaskettuun summaan joka vastaa ostohintaa sen tai niiden tuotteiden osalta joihin vahingonkorvausvastuu perustuu.

PrintLit:n vastuu käsittää vain suorat tappiot, printlit.fi:n vastuu ei siis käsitä epäsuoria tappioita, kuten elinkeinotoiminnan tappioita, eikä myöskään vahinkoja joita printlit.fi ei kohtuuden nimissä olisi voinut ennakoida sopimusta tehtäessä ja minkä seuraamuksia hän ei kohtuuden nimissä myöskään olisi voinut välttää tai muuttaa.

Jos PrintLit olisi estynyt toimittamasta tai ryhtymästä uuteen toimitukseen tai jos sellainen toimitusvelvollisuus käy kohtuuttoman raskaaksi työtaistelun tai muiden olosuhteiden seurauksena joita osapuolet eivät voi hallita kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavan suuruusluokan odottamattomat sotapalvelukseen kutsumiset, pakko-otot, takavarikot, valuuttarajoitukset, kapinat ja mellakat, kuljetusesteet, tavarapula, polttoainepula, sekä toimitusten myöhästymiset alihankkijoilta tai tuottajilta edelläkuvatunlaisten vastaavien olosuhteiden seurauksena, on PrintLit vapaa kaikesta vastuusta reklamaatioita ja puuttuvien tuotteiden hyvitystä lukuunottamatta.

Välitystuomio tai kiista

PrintLit seuraa Allmänna reklamationsnämnden:in suosituksia mahdollisessa reklamaatiokiistassa.

Muu informaatio

Me pidätämme itsellemme oikeuden painovirheisiin, informaatiovirheisiin, sekä erittelyvirheisiin, kaikissa valikoimamme tuotteissa ja palveluissa. Kaikki kuvainformaatio sivuillamme on nähtävä kuvina, emmekä me voi myöskään taata että kuva toistaa tavaran tarkan ulkonäön ja laadun.

Voimaantulopäivämäärä: 2010-11-01